Follow Me

Close

Vakken in het 1jaar Communicatiemanagement

Communiceren is…

Bij communicatie denk je natuurlijk meteen aan praten, en dat het liefst in zoveel mogelijk verschillende talen. In het eerste jaar krijg je dus een stevige portie Nederlands, Frans, Engels voorgeschoteld.

Communicatie vanaf het begin

In het eerste jaar leggen we je de basics uit van de communicatiewereld. Je duikt er meteen in met vakken over
marketingcommunicatie, public relations, digitale communicatie, beeldtaal …

Om een veelzijdige en kritische communicatiespecialist te worden moet je inzicht krijgen in andere facetten van onze maatschappij. Je krijgt een inleiding in economie, recht, sociologie, psychologie …

Het werkveld verandert continu. Je zult inhouden van verschillende vakken moeten samenbrengen om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen die we je voorschotelen. Daarom krijg je aansluitend de kans om de theorie die je hebt opgedaan praktisch toe te passen, dankzij de geïntegreerde praktijkprojecten.

Hoeveel lesuren?

Je hebt gemiddeld 23 uur les per week*. Maar ook buiten de lessen moet je aan de slag: opdrachten en oefeningen maken,
lessen voorbereiden … Alles samen zal je zo’n 45 uur per week investeren in je opleiding.

lessenrooster

*Dit kan verschillen per semester en per opleidingsjaar. Het lessenroosterhierboven is slechts een voorbeeld.

Krijg ik les in grote groepen?

Voor algemene vakken zoals sociologie en economie krijg je meestal les in een aula. Voor vakken waarbij je zelf aan de slag gaat, van talen tot multimedia of communicatiemanagement, werk je in kleinere lesgroepen van 25 à 40 studenten