Docent in de kijker: Johan Halsberghe


Er loopt een nieuw gezicht rond op onze campus,  Johan Halsberghe, de nieuwe lector van economie. Een vlotte dertiger die wel allerlei diploma’s heeft bemachtigd! Hij heeft onder andere een diploma in Taal- en Letterkunde: Latijns en Grieks, met aanvullend diploma Spaans. Ook het diploma Economie natuurlijk met hier en daar een extra credit en bijkomende opleiding, want zoals hij zelf zegt: “Levenslang leren, daar geloof ik in.” Om hem wat beter te leren kennen, hebben wij een interview afgelegd. 

 0

Beschrijf uzelf in drie woorden 

Ik ben Johan. 

Nee, serieus? Gedreven – communicatief – optimistisch (ja, ja, en dat voor een econoom!).  

 

Vanwaar de keus om economieleerkracht te worden? 

Het was een economische keuze, m.a.w. een rationeel keuzeproces, dat je kan omschrijven als: “ach, ja, ik ben er zo’n beetje in gerold”. Of nee, ik moet iets preciezer zijn: ik ben weliswaar enigszins bij toeval in het leerkrachtengild gerold, maar de keuze om economie te doceren is er echter wél bewust gekomen. Immers, na jaren talenonderwijs en een uitstapje naar de privésector, kreeg ik de kans om – aanvankelijk als extraatje  –  economische vakken te onderwijzen. Na enige tijd besloot ik om voluit daarop in te zetten omdat ik ervan overtuigd ben dat er weinig zo waardevol is als jongeren op een gedegen wijze op te leiden. Het is een economisch gegeven uiteraard, dat investeringen in onderwijs enorm renderen, maar het gaat me vooral over het menselijke aspect: om mensen ‘rijker’ te maken door kennis.  

 

Wat heeft u gestudeerd in het middelbaar?  

Latijn-wiskunde, maar toch vooral ‘menskunde’. Als leerling van een Don Bosco-school werd er zo rond mij nogal sterk ingezet op de ontplooiing van jezelf op veel meer facetten dan enkel het schoolse. Zeer waardevol, vond en vind ik dat. 

 

Wat deed u voordat u lector op artevelde bent geworden? 

Leerkracht in het secundair en stafmedewerker bij een vzw die voor de Provincie werkt (een semi-overheidsorganisatie, zoals men zegt). Daar was ik vooral verantwoordelijk voor marketing en communicatie enerzijds en regionale samenwerkingen rond onderwijs anderzijds. 

 

Wat is uw grootste fail dat u heeft meegemaakt als leerkracht? 

Een gezamenlijk falen: als begeleiders van een Italiëreis met 5de-jaarsleerlingen gingen wij rond Cinque Terre (Italië) een kleine wandeling maken, dat hadden wij zo uitgestippeld. Achteloos keuvelend was de hele groep (80 man) echter het steile bergpad van de extreme wandeling (extreem lang, extreem hoog, extreem lastig – en dat in extreme temperaturen) ingeslagen. Het slagveld van leerlingen dat dat na enkele uren in de hitte en na een toch wel te langzaam voortschrijdend inzicht van onzentwege opleverde, is nauwelijks te beschrijven. Gelukkig is alles afgelopen met een positieve noot: de uitkomst van die wandeling was een idyllische badplaats waar alleman zich met overtuiging in zee wierp en waarvandaan wij met een treintje konden terugkeren.  

 

 

 

 

Wat was uw mooiste jeugdherinnering? 

Goh, er zijn er zovele. Vaak zijn de simpele de mooiste, zoals het spelen met de neefjes en nichtjes op de zolder van oma. Of de echte winters met massa’s sneeuw en het – uiteraard veel te geweldig – naar beneden glijden van de boshellingen met de slee.  

 

Wat zijn uw hobby’s/passies? 

Sporten en bijleren.  

 

Als u een superheld zou zijn, wat zou uw superkracht dan zijn? 

De kracht om de onzichtbare verbindingen tussen de dingen te zien en die om te buigen naar de gewenste vorm (zoals de vaardigheid van de mensen van de sterren uit de stripreeks Thorgal).  

 

Wat is uw levensmotto.  

Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.  

 

Welk gerecht zou u kiezen, moest u die levenslang moeten eten?  

Hutsepot met worst (en een rijk gamma aan sauzen – om toch wat te variëren in smaak).  

 

Wat zou het eerste zijn dat u zou doen, moest u een vrouw worden? 

Omvallen. Het evenwichtspunt van de vrouw ligt helemaal anders dan dat van de man. Dat lijkt me vrij problematisch en het zal ongetwijfeld de nodige oefening vereisen om mijn balans te herwinnen.  

Daarnaast, zegevierend door de straten rennen en uitroepen: “Eindelijk behoor ik tot het sterke geslacht!”… en hopen dat ik niet te vaak omval terwijl ik zo aan het lopen ben.  

 

Zou u geld steken in een borstvergroting moest u een vrouw zijn? 

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van wat mijn nieuw herwonnen balans zou toestaan. Best mogelijk dat een stevig implantaat voor extra soliditeit kan zorgen. Evengoed mogelijk dat het de balans extra bemoeilijkt. Aartsmoeilijke vraag! 

 

Wat is uw grootste angst?  

Het is steeds minder angst, en steeds meer realiteit: dat de mens de planeet vrolijk om zeept helpt, terwijl iedereen zegt: “Ach, we kunnen er toch elk individueel niets aan doen.” Een typisch economisch probleem, trouwens.  

 

Als u een fruit zou zijn, welke zou dat zijn?  

In het ongetwijfeld zeer waarschijnlijke geval dat dit zich zou voordoen, zou ik zeer zeker transformeren in een Pitahaya. Er zijn dan ook talloze gelijkenissen tussen een Pitahaya en een Johan Halsberghe. Ik zou hier eindeloos over kunnen uitweiden, edoch, om de lezer dezes niet nodeloos op de proef te stellen, zal ik daaraan verzaken. Evenwel, wie graag meer informatie hierover wenst, kan mij steeds persoonlijk aanspreken. 

 

Wat doet u het eerst aan als u zich aankleedt? 

De kleerkast opentrekken en zeggen: “Wat zullen wij nu weer aandoen vandaag opdat wij er weer opperbest uitzien voor onze studenten?”.  

 

Welke sport beoefent u? 

Steeds minder, maar toch: volleybal. Steeds moeizamer, maar toch: lopen.  

 

Sneeuwvakantie of zomervakantie? 

Beide. Maar niet sneeuwvakantie in de zin van ‘skiën en après-ski’.  

 

Welk land wilt u nog bezichtigen? 

Canada.  

 

Heeft u een speciaal talent?  

Of het een talent is valt te betwijfelen, maar ik zal altijd spontaan de ‘hiaten in de menselijke communicatie’ opmerken en erop trachten in te spelen.  

 

Welke parfum gebruikt u ? 

Denim White. 

 

Heeft u huisdieren? Wat zijn de namen ervan? 

Nee.  

 

Wat is uw lievelingsfilm?  

Pulp Fiction. 

 

Waar bent u het fierst op dat u bereikt heeft?  

Een van de leukste dingen in elk geval: toen ik in Bilboa (Spanje) op Erasmus zat, heb ik de toen erg verspreide Erasmusgroepen fundamenteel in verbinding weten te brengen met elkaar tot één enorme Erasmus’bende’ – niet door de kracht van toen nog niet bestaande zaken als Facebook of zo; maar enkel door de kracht van communicatie en talenkennis. Had ik zelf niet verwacht, en vond ik best wel sterk… 

 

Interessant weetje over uzelf? 

In een ver verleden ook ooit nog praeses geweest van een obsure studentenkring. Is dat interessant? 

 

Heeft u enig levensadvies? (one piece of advice) 

Vivamusmea Lesbiaatque amemus 

rumoresque senum severiorum 

omnes unius aestimemus assis 

 

Vergeet dus niet om hem een te vragen waarom hij nu juist een Pitahaya zou zijn als fruit. En misschien ook voor de vertaling van zijn levensadvies… 

 

Geschreven door Daniela Araújo

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *