Goesthink @ Mediacafé: de media in tijden van crisis


Goesthink @ Mediacafé: de rol van de media in tijden van crisis

Als Communicatiestudenten vinden we het belangrijk om de trends uit de media te volgen. Daarom besloten we met enkele leden van Goesthink naar het Mediacafé* in de Zebrastraat in Gent te gaan. Het debat van de avond: de rol van de media in tijden van crisis.

Elke dag vallen er meer dan 100 000 doden en vinden er 10 gewapende conflicten plaats, maar toch haalt slechts 1 % van die gebeurtenissen het westerse nieuws. Zo greep de moderator meteen onze aandacht in het mediacafé op 17 maart. Schrikwekkend, niet?

Het lijkt alsof de media ons dom en naïef willen houden. Alsof de media beslissen hoe we naar de wereld kijken. Het meest actuele voorbeeld hiervan is de vluchtelingencrisis. Eén van de drie sprekers, Pieter Stockmans, had daar een duidelijke mening over. Hij vindt dat de media de macht hebben over hoe de zaken aan het publiek worden overgebracht. Maar, zij moeten er net voor zorgen dat het probleem door ons op de juiste manier geïnterpreteerd kan worden.

Mediacafé

Ondankbaarheid en gevechten in asielcentra zijn dagelijkse kost, maar de positieve kanten van de vluchtelingen worden zelden in het nieuws getoond. Het conflict wordt gezien als de norm en de daden van verzoening als uitzonderingen. Stockmans vindt dat journalisten en media dit meer in verhouding moeten brengen; zowel conflict als verzoening moeten op dezelfde manier belicht worden. Hij heeft ook een duidelijke mening over hoe de vluchtelingencrisis in beeld gebracht moet worden. De vluchtelingen worden vaak afgebeeld als ondankbare profiteurs, vaak door één slechte daad van één persoon uit die grote hoeveelheid vluchtelingen. Maar hoe kun je ervan uitgaan dat alle vluchtelingen slecht zijn door iets wat een van hen verkeerd doet? Toch zijn het die slechte daden waar de media veel aandacht aan besteden, omdat ze met schrijnende titels en artikels meer aandacht trekken.

Minka Nijhuis, journalist en schrijfster, verklaarde het als volgt: er blijkt een soort angstdenken’ en schroom te heersen tussen de journalisten. “Als je op de redactie te veel positieve berichten over de vluchtelingen naar voren schuift, word je als snel bestempeld als een vluchtelingenknuffelaar“. Kranten en andere nieuwsmedia zijn bang hun publiek kwijt te raken en spelen daarom op veilig. Ze vertellen wat de mensen willen horen. Dit alles heeft natuurlijk veel te maken met de opkomst van sociale media. Door dat wij liken en klikken op alles wat ons interesseert, weten de kranten precies welke artikels bij ons in de smaak vallen. Een pure marketingtruc weliswaar.

“Vaak stoppen journalisten met het onderwerp op te volgen van zodra de hype voorbij is en dat is niet de bedoeling van journalistiek” aldus Stockmans.

Stijn Joye, doctor assistent Communicatiewetenschappen aan UGent, bestormde ons tijdens zijn debat met heel wat cijfers. Hoeveel rampen deden zich voor tussen 1986 en 2006? En hoeveel daarvan haalden het nieuws? Een opmerkelijk conclusie was dat 70 % van de rampen niet aan bod kwam in de media. De andere 30 % vertoonde een sterke geografische vertekening. Slechts 11 % van alle rampen vindt plaats in Europa en toch bestaat meer dan 50 % van het nieuws uit Europese rampen.

Pieter Stockmans merkte als laatste op dat de hele vluchtelingencrisis een veel minder sterke impact zou kunnen hebben op onze gemeenschap, mocht de media hun nieuws op een andere manier brengen. Hijzelf was in de zomer van 2014 in Turkije en zag dat de Syrische vluchtelingen het moeilijk hadden met integreren. Volgens hem konden de journalisten ons toen al waarschuwen voor de stroom asielzoekers die ons land tegemoet zou komen. Dat had veel problemen kunnen vermijden, want “kennis is een wapen tegen vooroordelen”. Als mensen klaargestoomd zijn voor iets, tonen ze er meer begrip voor. En dat is waar het nu misgelopen is. Journalisten moeten in staat zijn om bepaalde trends te herkennen die op lange termijn invloed zullen hebben op ons leven. Wanneer er op tijd over deze trends gecommuniceerd wordt, is het makkelijker om ons hieraan aan te passen en ons hierop voor te bereiden.

De grootste conclusie die we kunnen trekken uit deze avond is dat de media zeer selectief te werk gaan en dat we daarom dus niet mogen vergeten dat er achter elke gebeurtenis een veel groter verhaal zit dan dat de media ons wil doen geloven. Het was een interessante avond met een actueel en boeiend onderwerp. Zeker de moeite, zo’n Mediacafé!

*De mediacafés worden georganiseerd door deBuren, Fonds Pascal Decroos, VVOJ en OneWorld, bij locatiepartners Zebrastraat en Pakhuis de Zwijger.

 

Geschreven door Vicky Geeroms, Paulien De Clercq en Maxine Heylands.

YOU MIGHT ALSO LIKE

Kijkstage EarlyBirds
Leuke kijkstage: Earlybirds films!
July 22, 2016
13063302_1223614537662580_7750050891232800882_o
Infodag Artevelde: all hands on deck!
April 25, 2016
StudentInDeKijkerKaren
Student in de kijker: Karen
March 16, 2016
DSC_0182
Goesting in Goesthink? Kom naar de infodag!
March 14, 2016
grote-groep-van-kleine-studenten-met-gigantische-professor-in-de-voorkant-van-de-klas-te-praten_318-59129
Talent voor taal op het welsprekendheidstornooi
March 10, 2016
Banner leden2
Goesthink 2.0
March 02, 2016
Bloggen
Longread: Bloggen als communicatiestudente (interview)
January 08, 2016

1 Comments

Eeckhout Didier
Reply maart 21, 2016

Ter info:

Wie gelooft de media nog?
http://eeckhoutdidier.com/2016/03/17/wie-gelooft-de-media-nog/

Mvg

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *